Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden


1. TOEPASSINGSGEBIED

Op alle bestellingen via onze webshop zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Onze online shop is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


2. CONTRACTUELE PARTIJEN, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST, CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

Het koopcontract wordt afgesloten met 755 Club GmbH.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een ​​overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.


3. CONTRACTTAAL, OPSLAG VAN CONTRACTTEKST

De voor het sluiten van het contract beschikbare ta(a)l(en): Duits, Engels

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden in tekstvorm. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.


4. LEVERINGSVOORWAARDEN

Naast de vermelde productprijzen kunnen er verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer gedetailleerde bepalingen over eventuele verzendkosten vindt u in de aanbiedingen.

Wij bezorgen alleen per post. Zelf afhalen van het product is helaas niet mogelijk.


5. BETALING

De volgende betaalmethoden zijn over het algemeen beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart
In het bestelproces vult u uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling belast.

PayPal, PayPal Express
Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), moet u geregistreerd zijn bij PayPal, u identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

PayPalPlus
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal") bieden wij u de volgende betalingsopties als PayPal-services. Tenzij hieronder anders geregeld, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal vereist. Meer informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en in het bestelproces ontvangt u.

PayPal
Om het factuurbedrag met de PayPal-betaalmogelijkheid te kunnen betalen, moet u bij PayPal zijn geregistreerd, zich identificeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling door PayPal uitgevoerd.

Creditcard via PayPal
Uw kaart wordt belast door PayPal nadat de goederen zijn verzonden.

Meteen door Klarna
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München te kunnen betalen, moet u een bankrekening hebben geactiveerd voor online bankieren, u dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht bevestigen. Uw rekening wordt direct na het plaatsen van de bestelling gedebiteerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij Google, de Google Pay-functie hebben geactiveerd, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via de betalingsdienstaanbieder Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, VS ("Apple") te kunnen betalen, moet u de "Safari"-browser gebruiken, geregistreerd zijn bij Apple, en laat de Apple Pay-functie activeren, identificeer u met uw toegangsgegevens en bevestig de betalingsopdracht. De betalingstransactie wordt direct na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. Verdere informatie ontvang je tijdens het bestelproces.

Klarna
In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ("Klarna") bieden wij u de volgende betalingsopties. Betalen via Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten. Mits 

Tenzij hieronder anders geregeld, vereist betaling via Klarna een succesvolle adres- en kredietcontrole en wordt deze rechtstreeks aan Klarna gedaan. Meer informatie over de betreffende betalingsmogelijkheid en in het bestelproces ontvangt u.

Koop op rekening via Klarna
Het factuurbedrag is verschuldigd 14 dagen na verzending van de goederen en ontvangst van de factuur.

Klarna automatische incasso
U geeft Klarna een SEPA-machtiging voor automatische incasso. Klarna zal u informeren over de datum van de rekeningafschrijving (zogenaamde voormelding). De rekening wordt gedebiteerd nadat de goederen zijn verzonden.

Klarna-creditcard
In het bestelproces vult u uw creditcardgegevens in. Uw kaart wordt direct na het plaatsen van de bestelling door Klarna belast. Er is geen adres- of kredietcontrole.

Aankoop op afbetaling via Klarna
U kunt het factuurbedrag in maandelijkse termijnen betalen van minimaal 1/24 van het totaalbedrag. Het minimumtarief is € 6,95.


6. RESERVERING VAN TITEL

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.


7. SCHADE IN DOORVOER

Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.


8. GARANTIE EN GARANTIE

Geldigheid van het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.
De volgende beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
* in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleuze opzet
* in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
* als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

Beperkingen voor consumenten

Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: als het defect optreedt na een jaar na levering van de goederen, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf levering van de goederen worden ingediend.

Garanties en service na verkoop

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.


9. AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

* in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
* in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
* in het geval van een garantietoezegging, indien overeengekomen, of
* voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) vanwege lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot het te voorziene bedrag op het moment dat het contract werd gesloten. Schade beperkt, waarvan het optreden typisch moet worden verwacht.
Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.


10. GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier [https://ec.europa.eu/consumers/odr/] kunt vinden. We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische copywriter van Trusted Shops [https://legal.trustedshops.com/] in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].